Forældrekompetenceundersøgelser

Prisen for en forældrekompetenceundersøgelse aftales inden opstart af undersøgelsen. Der laves prisoverslag i den enkelte sag, forud for undersøgelsens påbegyndelse. Prisen fastsættes på baggrund af familiens sammensætning samt hvilke problemstillinger der ønskes belyst. Det udfærdigede prisoverslag er et foreløbigt udkast, og det kan derfor hen ad vejen vise sig, at der behov for flere eller færre timer.

Prisen for udarbejdelse af undersøgelsen er fra den 1. september 2022 1300 kr. pr. time. Prisen for transporttid er 600 kr. pr. time samt kørte kilometer i henhold til statens takster.

Børnepsykologiske undersøgelser

Prisen for en børnepsykologisk undersøgelse aftales inden opstart af undersøgelsen. Der laves prisoverslag i den enkelte sag, forud for undersøgelsens påbegyndelse. Prisen fastsættes på baggrund af barnets alder samt de problemstillinger der ønskes belyst. Det udfærdigede prisoverslag er et foreløbigt udkast, og det kan derfor hen ad vejen vise sig, at der behov for flere eller færre timer.

Prisen for udarbejdelse af undersøgelsen er fra den 1. september 2022 1300 kr. pr. time. Prisen for transporttid er 600 kr. pr. time samt kørte kilometer i henhold til statens takster.

Psykologiske undersøgelser af voksne

Prisen for en psykologisk undersøgelse af voksne aftales inden opstart af undersøgelsen. Der laves prisoverslag i den enkelte sag, forud for undersøgelsens påbegyndelse. Prisen fastsættes på baggrund af problemstillingen som ønskes belyst samt undersøgelsens størrelse og omfang. Det udfærdigede prisoverslag er et foreløbigt udkast, og det kan derfor hen ad vejen vise sig, at der behov for flere eller færre timer.

Prisen for udarbejdelse af undersøgelsen er fra den 1. september 2022 1300 kr. pr. time. Prisen for transporttid er 600 kr. pr. time samt kørte kilometer i henhold til statens takster.